Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 106 107 >>
[15.1.2021 9:59] Gašenje emitenta
Dana 15.01.2021 okončan je postupak gašenja emitenta PUT A.D. U STEČAJU BAR i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija PUTB sa računa akcionara.
[13.1.2021 13:54] Povlačenje emisije
Dana 13.01.2021 13:52:52 završen je postupak povlačenja emisije državnih zapisa simbola D256,MEMNMNT256P4, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[31.12.2020 9:56] Nova emisija MEAZMORA1PG9
Dana 31.12.2020 09:55:39 emitent ADRIATIC BANK je izvršio novu emisiju hartije MEAZMORA1PG9 u količini od 50000000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[29.12.2020 13:21] Gašenje emitenta
Dana 29.12.2020 okončan je postupak gašenja emitenta HIVOICE i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija HIVO sa računa akcionara.
[15.12.2020 9:58] Gašenje emitenta
Dana 15.12.2020 okončan je postupak gašenja emitenta "JADRAN" PERAST A.D i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija JAPE sa računa akcionara.
Učitavanje strane ...