Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 110 111 >>
[31.3.2021 13:26] Obavještenje o izvršenom umanjenju kapitala
Nad hartijama HBO1, MEHBO1KA1PG0 je dana 31.03.2021 13:26:23 okončan postupak Povlačenje dijela emisija sa vlasničkih računa.
[23.3.2021 11:03] Povlačenje emisije
Dana 23.03.2021 11:03:43 završen je postupak povlačenja emisija BULI,MEBULIRA1PG2, emitenta BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[23.3.2021 11:02] Privremena blokada trgovanja i vantržišnih transfera hartijom BULI,MEBULIRA1PG2
Dana 23.03.2021 11:01:47 sprovedena je odluka o privremenoj blokadi trgovanja i vantržišnih transfera nad hartijama od vrijednosti BULI,MEBULIRA1PG2 emitenta BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK. Blokada će biti sprovedena po okončanju svih nesaldiranih trgovina.
[23.3.2021 11:00] Povlačenje emisije
Dana 23.03.2021 11:00:30 završen je postupak povlačenja emisija BULL,MEBULLRA1PG7, emitenta BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[23.3.2021 10:58] Privremena blokada trgovanja i vantržišnih transfera hartijom BULL,MEBULLRA1PG7
Dana 23.03.2021 10:58:32 sprovedena je odluka o privremenoj blokadi trgovanja i vantržišnih transfera nad hartijama od vrijednosti BULL,MEBULLRA1PG7 emitenta BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK. Blokada će biti sprovedena po okončanju svih nesaldiranih trgovina.
Učitavanje strane ...