Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 93 94 >>
[17.9.2019 11:51] Nova emisija MEMONPRA0PG8
Dana 17.09.2019 11:51:00 emitent DZU "MONETA" je izvršio novu emisiju hartije MEMONPRA0PG8 u količini od 164. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[13.9.2019 13:03] Nova emisija MEIRCGRA1PG3
Dana 13.09.2019 13:03:20 emitent INVESTICIONO - RAZVOJNI FOND CRNE GORE A.D. je izvršio novu emisiju hartije MEIRCGRA1PG3 u količini od 161563. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[12.9.2019 12:42] Nova emisija MENDKPRA1PG1
Dana 12.09.2019 12:41:56 emitent "Novi duvanski kombinat"A.D je izvršio novu emisiju hartije MENDKPRA1PG1 u količini od 4590164. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[10.9.2019 15:39] Nova emisija MEQUINRA1PG3
Dana 10.09.2019 15:38:52 emitent QUANTUM INVESTMENTS je izvršio novu emisiju hartije MEQUINRA1PG3 u količini od 120000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[10.9.2019 13:12] Obavještenje o izvršenom umanjenju kapitala
Nad hartijama EPCG, MEEPCGRA1NK6 je dana 10.09.2019 13:12:13 okončan postupak umanjenja kapitala metodom Povlačenje dijela emisija sa vlasničkih računa.
Učitavanje strane ...