Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 73 74 >>
[14.9.2017 12:27] Gašenje emitenta
Dana 14.09.2017 okončan je postupak gašenja emitenta ŠAVNIK A.D ŠAVNIK U STEČAJU i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija SAIK sa računa akcionara.
[30.8.2017 13:01] Nova emisija MEMNMNT238P2
Dana 30.08.2017 12:59:27 emitent MINISTARSTVO FINANSIJA je izvršio novu emisiju hartije MEMNMNT238P2 u količini od 324950. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[30.8.2017 12:57] Povlačenje emisije
Dana 30.08.2017 12:57:21 završen je postupak povlačenja emisija D233,MEMNMNT233P3, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[23.8.2017 9:53] Nova emisija MEMFIKRA1PG9
Dana 23.08.2017 09:53:12 emitent Lovćen Banka ad Podgorica je izvršio novu emisiju hartije MEMFIKRA1PG9 u količini od 3000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[22.8.2017 13:28] Nova emisija MEMNMNT237P4
Dana 22.08.2017 13:27:14 emitent MINISTARSTVO FINANSIJA je izvršio novu emisiju hartije MEMNMNT237P4 u količini od 175900. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
Učitavanje strane ...