Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 78 79 >>
[18.4.2018 15:23] Gašenje emitenta
Dana 18.04.2018 okončan je postupak gašenja emitenta DUKLJA RIBNICA U STEČAJU A.D i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija DUKR sa računa akcionara.
[5.4.2018 14:14] Gašenje emitenta
Dana 05.04.2018 okončan je postupak gašenja emitenta ZAVOD ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE I GEOTEHNIKU U STEČAJU A.D i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija ZAGN sa računa akcionara.
[3.4.2018 14:30] Gašenje emitenta
Dana 03.04.2018 okončan je postupak gašenja emitenta PLUS COMMERCE U STEČAJU i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija PLCO sa računa akcionara.
[26.3.2018 14:39] Obavještenje o izvršenom umanjenju kapitala
Nad hartijama EPCG, MEEPCGRA1NK6 je dana 26.03.2018 14:38:20 okončan postupak umanjenja kapitala metodom - promjena nominalne vrijednosti. Nominalna vrijednost po akciji sada iznosi 6.5175€.
[9.3.2018 10:47] Povlačenje emisije
Dana 09.03.2018 10:47:43 završen je postupak povlačenja emisija GB14,MEGB14KA1PG6, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
Učitavanje strane ...