Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 115 116 >>
[16.9.2021 10:24] Gašenje emitenta
Dana 16.09.2021 okončan je postupak gašenja emitenta DRVOIMPEX - BEOGRAD A.D. Podgorica i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija DRBE sa računa akcionara.
[15.9.2021 14:57] Privremena blokada trgovanja hartijom DRBE,MEDRBERA1PG1
Dana 15.09.2021 14:55:43, prema rješenju KTK broj 02/3-7/5-21, sprovedena je odluka o privremenoj blokadi trgovanja nad hartijama od vrijednosti DRBE,MEDRBERA1PG1 emitenta DRVOIMPEX - BEOGRAD A.D. Podgorica, iz razloga sprovođenja postupka promjene organizovanja AD u DOO.
[5.8.2021 14:13] Nova emisija MEMGDVRA1PG0
Dana 05.08.2021 14:11:22 emitent MAGNUM DEVELOPMENT je izvršio novu emisiju hartije MEMGDVRA1PG0, po osnovu pretvaranja nenovčanog uloga u akc.kapital, u količini od 6840944 akcija simbola MGDV. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[4.8.2021 15:30] Povlačenje emisije
Dana 04.08.2021 15:29:58, u sklopu postupka homogenizacije, završen je postupak povlačenja emisija AUOS,MEAUOSRD1PG5, emitenta "AUTOREMONT OSMANAGIĆ" A.D PODGORICA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[4.8.2021 15:26] Povlačenje emisije
Dana 04.08.2021 15:25:43, u sklopu postupka homogenizacije, završen je postupak povlačenja emisija AUTM,MEAUTMRA0PG1, emitenta "AUTOREMONT OSMANAGIĆ" A.D PODGORICA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
Učitavanje strane ...