Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 96 97 >>
[22.1.2020 13:38] Nova emisija MELITERA1PG2
Dana 22.01.2020 13:36:59 emitent Limit Technology je izvršio novu emisiju hartije MELITERA1PG2 u količini od 134500. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[16.1.2020 11:44] Obavještenje o izvršenom umanjenju kapitala
Nad hartijama VATR, MEVATRRA1PG3 je dana 16.01.2020 11:44:18 okončan postupak umanjenja kapitala metodom Povlačenje dijela emisija sa vlasničkih računa.
[14.1.2020 14:52] Nova emisija MEMNMNT252P3
Dana 14.01.2020 14:51:37 emitent MINISTARSTVO FINANSIJA je izvršio novu emisiju hartije MEMNMNT252P3 u količini od 149000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[14.1.2020 14:50] Povlačenje emisije
Dana 14.01.2020 14:49:52 završen je postupak povlačenja emisija D249,MEMNMNT249P9, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[27.12.2019 14:56] Nova emisija METLFXRI1PG4
Dana 27.12.2019 14:55:17 emitent TemplerFX je izvršio novu emisiju hartije METLFXRI1PG4 u količini od 135000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
Učitavanje strane ...