Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 111 112 >>
[25.5.2021 10:56] Nova emisija MELPSPRA2PG9
Dana 25.05.2021 10:56:33 emitent LIMIT PRIME SECURITIES je izvršio novu emisiju hartije MELPSPRA2PG9 u količini od 65000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[29.4.2021 13:47] Povlačenje emisije
Dana 29.04.2021 13:45:59 završen je postupak povlačenja emisija D259,MEMNMNT259P8, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[29.4.2021 10:05] Povlačenje emisije
Dana 29.04.2021 10:04:45 završen je postupak povlačenja emisija MOCB,MEMOCBRA1PG5, emitenta MORAČA A.D. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[29.4.2021 10:00] Povlačenje emisije
Dana 29.04.2021 09:59:12 završen je postupak povlačenja emisija MOCA,MEMOCARA1PG6, emitenta MORAČA A.D. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[29.4.2021 9:44] Nova emisija MEMOCCRC1PG2
Dana 29.04.2021 09:42:36 emitent MORAČA A.D je izvršio novu emisiju akcija po osnovu homogenizacije, simbol MOCC, ISIN: MEMOCCRC1PG2 u količini od 4226. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
Učitavanje strane ...