Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 82 83 >>
[29.8.2018 12:25] Nova emisija MEMNMNT245P7
Dana 29.08.2018 12:24:31 emitent MINISTARSTVO FINANSIJA je izvršio novu emisiju hartije MEMNMNT245P7 u količini od 350000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[29.8.2018 12:23] Povlačenje emisije
Dana 29.08.2018 12:23:20 završen je postupak povlačenja emisija D242,MEMNMNT242P4, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[21.8.2018 12:24] Nova emisija MEMNMNT244P0
Dana 21.08.2018 12:24:32 emitent MINISTARSTVO FINANSIJA je izvršio novu emisiju hartije MEMNMNT244P0 u količini od 251000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[21.8.2018 12:23] Povlačenje emisije
Dana 21.08.2018 12:23:29 završen je postupak povlačenja emisija D241,MEMNMNT241P6, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[20.8.2018 11:54] Obavještenje o izvršenom umanjenju kapitala
Nad hartijama TITI, METITIRA0PG2 je dana 20.08.2018 11:54:09 okončan postupak umanjenja kapitala metodom Povlačenje dijela emisija sa vlasničkih računa.
Učitavanje strane ...