Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 84 85 >>
[12.11.2018 13:14] Nova emisija MEMFIKRA1PG9
Dana 12.11.2018 13:14:10 emitent Lovćen Banka ad Podgorica je izvršio novu emisiju hartije MEMFIKRA1PG9 u količini od 6000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[7.11.2018 9:23] Gašenje emitenta
Dana 07.11.2018 okončan je postupak gašenja emitenta GORNJI IBAR A.D U STEČAJU ROŽAJE i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija GOIB sa računa akcionara.
[30.10.2018 10:59] Obavještenje o izvršenom umanjenju kapitala
Nad hartijama ZICG, MEZICGRA1PG3 je dana 30.10.2018 10:58:35 okončan postupak umanjenja kapitala metodom Povlačenje dijela akcija sa vlasničkih računa.
[26.10.2018 13:44] Nova emisija MENDKPRA1PG1
Dana 26.10.2018 13:44:49 emitent "Novi duvanski kombinat"A.D je izvršio novu emisiju hartije MENDKPRA1PG1 u količini od 408943. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[26.10.2018 13:39] Nova emisija MENDKPRA1PG1
Dana 26.10.2018 13:39:42 emitent "Novi duvanski kombinat"A.D je izvršio novu emisiju hartije MENDKPRA1PG1 u količini od 15960764. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
Učitavanje strane ...