Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 87 88 >>
[18.3.2019 13:46] Nova emisija MEJAJERA1PG6
Dana 18.03.2019 13:45:31 emitent JADE AND JEWELRY AD je izvršio novu emisiju hartije MEJAJERA1PG6 u količini od 2000000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[14.3.2019 9:28] Nova emisija MELUDERA1TV5
Dana 14.03.2019 09:28:42 emitent LUŠTICA DEVELOPMENT AD je izvršio novu emisiju hartije MELUDERA1TV5 u količini od 58240998. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[1.3.2019 13:56] Nova emisija MEMEDARA1DG3
Dana 01.03.2019 13:56:21 emitent MERMER A.D DANILOVGRAD je izvršio novu emisiju hartije MEMEDARA1DG3 u količini od 3912. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[27.2.2019 12:22] Nova emisija MEMNMNT248P1
Dana 27.02.2019 12:21:57 emitent MINISTARSTVO FINANSIJA je izvršio novu emisiju hartije MEMNMNT248P1 u količini od 300000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[27.2.2019 12:20] Povlačenje emisije
Dana 27.02.2019 12:19:21 završen je postupak povlačenja emisija D245,MEMNMNT245P7, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
Učitavanje strane ...