Korporativne aktivnosti
<< 1 2 3 ... 91 92 >>
[16.7.2019 15:23] Povlačenje emisije
Dana 16.07.2019 15:22:28 završen je postupak povlačenja emisija D246,MEMNMNT246P5, emitenta MINISTARSTVO FINANSIJA. Sve hartije sa pozicija vlasnika su povučene.
[16.7.2019 15:17] Nova emisija MEMNMNT249P9
Dana 16.07.2019 15:16:10 emitent MINISTARSTVO FINANSIJA je izvršio novu emisiju hartije MEMNMNT249P9 u količini od 180000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[9.7.2019 15:17] Nova emisija MEAGEARA1PG8
Dana 09.07.2019 15:17:01 emitent Investiciono društvo"AGEA International" je izvršio novu emisiju hartije MEAGEARA1PG8 u količini od 1000000. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
[8.7.2019 14:34] Obavještenje o izvršenom umanjenju kapitala
Nad hartijama TREN, METRENRA4PG3 je dana 08.07.2019 14:26:02 okončan postupak umanjenja kapitala metodom Povlačenje dijela emisija sa vlasničkih računa.
[21.6.2019 13:38] Nova emisija MECKBPRA0PG8
Dana 21.06.2019 13:37:44 emitent CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D je izvršio novu emisiju hartije MECKBPRA0PG8 u količini od 88012. Sredstva su raspoređena na račune vlasnika HOV.
Učitavanje strane ...